The Crown Princess March 13 2020

The Crown Princess March 13 2020

SHOW DESCRIPTION: Magsisimula ang istorya ng nito nang lihim na ipinadala sa Thailand si Princess Alice mula nang manganib ang buhay niya noong kaniyang koronasyon bilang prinsesa. Makikilala niya si Dawin Samuthyakorn, ang Lieutenant Commander ng Thai Navy. Si Dawin ang magsisilbing tagapagtanggol ng prinsesa. Magkakaroon ang dalawa ng fake marriage dahil sa utos ng hari, upang maprotektahan si Princess Alice sa lahat ng pagkakataon.

FULL EPISODE


Leave a Reply