Beautiful Justice January 24 2020

Beautiful Justice January 24 2020

SHOW DESCRIPTION: Sa kabila ng mahirap nilang buhay, ALICE VIDA is the perfect wife to her husband RONNIE VIDA, isang PDEA agent, at anak nilang si RONRON VIDA. Dapat sana ay lawyers sina Alice at Ronnie, pero aksidenteng nabuntis ni Ronnie si Alice noong second year nila sa law, kaya napilitan ang dalawa na mag-focus sa kanilang pamilya.

FULL EPISODE


Leave a Reply